Prehľad vybranej literatúry k téme knihy “Tri brehy Dunaja”

Dej historického románu “Tri brehy Dunaja” sa odohráva na konci dvadsiatych rokov minulého storočia, tesne po Prvej svetovej vojne. V 20. storočí sa Slováci, Európa a celý svet ocitli ešte niekoľko krát v podobnej situácii, ako vtedy, keď počas niekoľkých dní a týždňov sa udialo viac prevratných udalostí, ako sa niekedy udeje za 50. rokov. V knihe som sa snažil vychádzať z historických faktov, ktoré sú veľmi významné pre dej a pre život románových hrdinov, ale Tri brehy Dunaja nemôžu zďaleka nahradiť seriózne odborné práce historikov, vydané o tejto téme. V Troch brehoch Dunaja som si veľa vymýšľal, popri historických udalostiach obsahuje mnoho vymyslených príbehov a skutočností, ktoré by ste márne hľadali v odborných knihách, archívoch alebo múzeách.

V nasledovnom zozname je uvedený prehľad vybraných odborných kníh, článkov alebo prednášok, ktoré odporúčam preštudovať každému záujemcovi, ktorý sa o danej dobe chce dozvedieť viac faktov a zaujímavostí.

“Katolícke politické strany na Morave a na Slovensku a ich zakotvenie v ženských spolkoch v druhej polovici 19. a na začiatku 20. storočia” – bakalárska práca, Masarykova univerzita v Brne, Filozofická fakulta, Historický ústav, Katarína Guntherová, Brno 2009,

“Vojenské udalosti v Lučenci na prelome rokov 1918/1919 a neskôr v politickej reflexii Ľudovíta Bazovského” čas. Vojenská história 1/2010, Ferdinand Vrábel, str. 33

“Vojenská symbolika československých légií” čas. Vojenská história 2/2012, Imrich Purdek, str. 157,

“Obsadenie Bratislava 1918 – 1920″, Albert Marenčin, Vydavateľstvo PT, Jozef Hanák, 2004

“Radikálny socializmus a komunizmus na Slovensku (1918 – 1989)”, Katedra histórie FHV Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Banská Bystrica 2007,

“Slovensko a svet v 20. storočí”, Historický ústav SAV, Bohumila Ferenčuhová, Bratislava 2006

“Politické a spoločenské aktivity maďarskej minority v prizme štátnych orgánov a dobovej slovenskej tlače (1918 – 1929)”, výskumná práca z riešenia projektu VEGA MŠVVaU SR a SAV, Milan Olejník, Košice 2011

“Spoločnosť Politika Historiografia – pokrivené zrkadlo dejín slovenskej spoločnosti v 20 storočí”, Historický ústav SAV, Ivan Kamenec, Bratislava 2009,

“Dr. Ivan Dérer. Politik, právnik a publicista.”, VEDA, Mirosla Pekník, 2011

“Slovensko v Československu 1918 – 1938″ VEDA, Milan Zemko, Valerián Bystrický, 2004

“Odsúdení na dohodu”, Slovart, Jozef Hajko, 2011

Prehľad budem priebežne dopĺňať o ďalšie zaujímavé zdroje.

Tags:

About

View all posts by