Manažment bez obrúsku

 

“Manažment bez obrúsku” je názov pre súbor príspevkov venovaných rôznym oblastiam riadenia a organizovania firiem. Prvý seriál alebo môžeme napísať “cyklus”, ktorý patrí do Manažmentu bez obrúsku som začal publikovať na blogu v Trende. Na tomto mieste môžete nájsť okrem odkazov na jednotlivé príspevky aj komentáre, ktoré nebolo možné z rôznych dôvodov uviesť v samotných príspevkoch.

Prvý príspevok vyšiel 21.1.2014 pod názvom “Zabráňte svojmu odvolaniu!”. Príspevok uvádza celú sériu a mal by naladiť čitateľov pred ďalšími, ktoré prídu neskôr. K dnešnému dňu mám pripravených ďalších šesť.

Druhý blog tejto série  som zverejnil 26.1.2014, nájdete ho tu, pod názvom “Viete sa zaradiť do správnej skupiny manažérov?”.

 

 

 

 

About

View all posts by